מאמרים

מואשם בעבירת מס? כדאי שתפנה לעורך דין

חוקי המיסים הנהוגים בישראל מפרטים בהרחבה את כל החובות המוטלות על בעלי עסקים בישראל, ביניהם הגשת דוחות כספיים ותשלום מיסים כנדרש. מלבד חובת התשלום והדיווח פקודת מס הכנסה עוסקת גם בניכוי הוצאות מותרות, כאשר אנשים שמנכים הוצאות שאינן מותרות עוברים על החוק ומבצעים עבירת מס. יש לציין כי פעולות כמו העלמת מס, השמטת הכנסות, או ניכוי הוצאות לא מותרות נחשבות לעבירות פליליות והעובר עליהן צפוי לקנסות ואף לעונש מאסר מקסימלי של 7 שנים.

ישנם שני סוגים עיקריים של עבירות מס

ישנם סוגים שונים של עבירות מס אשר נבדלים זה מזה. עם זאת נהוג לחלק את העבירות לשני סוגים עיקריים והם: עבירות מס טכניות ועבירות מס מהותיות.

·         עבירות מס טכניות – מתייחסות אל מקרים בהם אנשים עברו על החוק באופן לא מודע כתוצאה מחוסר ידע או טעות אנוש אך ללא כל כוונה פלילית.

·         עבירות מס מהותיות – בעבירות מסוג אלו קיימת כוונה ממשית להתחמק מתשלום מס אם על ידי העלמת מס, אם על ידי ניהול פנקסי חשבונות כוזבים, אם על ידי השמטת הכנסות ואם על ידי סיוע לאדם אחר בביצוע עבירת מס.

מיגור התופעה באמצעות ענישה

היות ועבירות מס הפכו להיות מכת מדינה, בשנים האחרונות קיימת מדיניות של החמרה בענישה בגין עבירות מס. כך בתי המשפט המנסים להילחם בתופעה מטילים עונשים מחמירים על עברייני מס על מנת למנוע את הישנותם של מקרים דומים. עונשים אלו אומנם שמים דגש על הגורם האנושי: גילו, מצבו הבריאותי של הנאשם, חומרת העבירה, הנסיבות לביצוע המעשים, עבר פלילי או הרשעות קודמות וכיוצא בכך. עם זאת מטרתם היא אחת: למען יראו וייראו ובכך הם משמשים כגורם התרעה עבור עבריינים פוטנציאליים, ולו רק כדי שאלו ימנעו מלבצע מעשים דומים.

גילוי מרצון – אפשרות עם תנאים

לצד החמרת הענישה בשנים האחרונות רשויות המיסים מקדמות מדיניות של גילוי מרצון על מנת לעודד נישומים, עוסקים, עסקים חברות וארגונים לדווח על עבירות מס שביצעו ובכך להימנע מחקירות מיותרות או מפתיחתם של הליכים פליליים. עם זאת על מנת להיכנס לתהליך זה מבלי להסתכן בחקירה פלילית ואף לזכות למחילה המיוחלת של רשות המסים יש לעמוד בתנאים שונים, אותם יש להכיר ואליהם להיות מודעים.

הואשמת בעבירת מס? זה הזמן לפנות לעורך דין

 

במידה והואשמת בעבירת מס וכדי לבחון את הזכויות שלך בתחום יש לפנות באופן מידי לקבלת ייעוץ משפטי מטעם עורך דין פלילי. עורך דין מקצועי יוכל לסייע לך למצות את כל הזכויות שלך עד תום היות ומכיר את החוק ובקיא ברזי המשפט והפסיקה. בעזרת עורך דין מקצועי יתאפשר לך להטות את הכף לטובתך במקרים רבים ובמקרים אחרים, למזער את הענישה.