מאמרים

עורך דין פלילי מסביר על: מעצר עד תום ההליכים

באילו תנאים יורה בית במשפט על מעצר עד תום ההליכים?. מעצר עד תום ההליכים הוא מעצר המתבצע כאשר הוגש כנגד החשוד כתב אישום, כאשר ההחלטה העומדת על הפרק היא האם לעצור את החשוד עד תום ההליכים או לחלופין האם לשחררו. 

 

מתי אין ניתן לשחרר את החשוד ממעצר? ראשית יש צורך בקיומן של ריאיות לכאורה להוכחת האשמה של אותו החשוד. שנית, יש צורך בעילת מעצר. עילות מעצר יכולות להיות שיבוש של הליכי משפט או התחמקות מן הדין או מסוכנות. קיימות בחוק עבירות מסוימת שעצם העבירה עצמה מדיעה על רמת המסוכנות שלה. עבירות הריגה, עבירות רצח, עבירות סמים ועוד הן דוגמאות לעבירות שעצם העבירה עצמה מעידה על מסוכנותה. 

 

בנוסף, בית המשפט חייב לבחון האם ניתן לשחרר את אותו נאשם לחלופת מעצר. תנאי אחרון שחייב להתקיים הוא שהנאשם מיוצג על ידי עו״ד פלילי במידה והנאשם איננו מיוצג, ימנו לו סנגור. 

 

למעשה, כאשר מסתיימת החקירה המשטרתית ומגישים כנגד אותו חשוד כתב אישום, התביעה המשטרתית או הפרקליטות פונות לבית המשפט ובאות בבקשה להאריך את מעצרו של אותו חשוד עד שיסתיימו התהליכים המשפטיים נגדו, כלומר עד שבית המשפט יחליט האם אותו נאשם חף מפשע או שמא או מואשם בעבירה. שני תהליכים מתרחשים במקביל כאשר אותה בקשה מוגשת:

 

1. דנים בבקשה למעצר עד תום ההליכים.

2. דנים בתיק המרכזי. 

 

לעתים, שני דיונים אלה מתנהלים על ידי שני שופטים שונים ואין האחד חושף בפני השני את הדברים. על פי החוק, במקרה שבו הנאשם היה במעצר בגין העבירה בה הוא מואשם במשך 9 חודשים ועדיין לא הוכרע הדין נגדו, יש לשחרר אותו עד שיוכרע גזר הדין. לתביעה יש את הזכות לפנות לבית המשפט העליון בבקשת הארכת מעצרו של הנאשם למשך 90 ימים. בתיקים מורכבים ניתן יהיה להגיש בקשה להאריך את המעצר ב-150 ימים. גם לנאשם יש כמובן זכויות במהלך ההליכים וכאשר הוא עצור יש לו את הזכות לעיין בחומר הראיות שיש בתיק  וכאמור את הזכות להיות מיוצג על ידי עורך דין מקצועי.