מאמרים

כיצד מוציאים צו ירושה

לאחר פטירתו של מנוח מתחיל תהליך חלוקת העיזבון שלו בין יורשיו. חוק הירושה קובע את חלוקת העיזבון על פי שני מצבים. כאשר המנוח הותיר אחריו צוואה תקנית ומסודרת, החלוקה תתבצע על פי הוראות הצוואה במדויק. כאשר לא נערכה צוואה, חלוקת העיזבון תתבצע על פי הוראות קבועות בחוק הירוש, שבבסיסן חלוקת העיזבון בין בן/בת הזוג של המנוח וילדיו. בהתאם לאופן חלוקת העיזבון יש לטפל בהגשת בקשה למסמכים המתאימים. כאשר יש צוואה יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה וכאשר אין, יש להגיד בקשה למתן צו ירושה.

צו ירושה הוא המסמך המשפטי הנדרש לתחילת תהליך חלוקת העיזבון. את הבקשה לצו ירושה יש להגיש לרשם לענייני ירושה המתאים מבחינת אזור מגוריו של המנוח. את הבקשה יכולים להגיש רק יורשיו החוקיים של המנוח, על פי מה שנקבע בחוק הירושה.

היורשים יכולים להחליט אם הם מעוניינים להגיש את הבקשה באופן עצמאי או להעביר את הטיפול בכך לעו"ד המתמחה בתחום הירושה. תהליך של קבלת צו ירושה לוקח בדרך כלל כחודש וחצי, אלא אם ישנה הסתייגות כשלהי שדורשת התעברות של בית משפט לענייני משפחה.

את טופס הבקשה לצו ירושה ניתן להוריד מאתר האינטרנט של משרד המשפטים ולמלא אותו באופן עצמאי. חשוב לציין כי ישנם פרטים אישיים רבים שיש למלא בטופס ומסמכים שונים שחובה לצרף כמו תעודת הפטירה הרשמית, ההודעה על היורשים החוקיים וכו'. מאחר ומדובר בפרטים רבים ובמסמך כל כך חשוב שיקבע את גורל הירושה, מומלץ לשקול בחיוב להעביר את הטיפול לעו"ד ירושה שמכיר את החומר ויודע לטפל בו במהירות וביעילות.

הפרטים החשובים שיש למלא בבקשה למתן צו ירושה הם: פרטיו האישיים של מגיש הבקשה, פרטיו האישיים של המוריש, פרטיהם האישיים של כל היורשים ופרטי חלקו של כל אחד מהם בעיזבון. במקרים בהן המנוח הותיר צוואה חלקית, שאינה מכסה את כלל עזבונו- יש לצרף לבקשה למתן צו ירושה גם בקשה לצו קיום צוואה.

 

כיצד מטפל רשם הירושה בבקשה

כאשר מגישים בקשה למתן צו ירושה, במשרד הרשם לענייני ירושה עורכים מספר בירורים מקדימים לצורך הטיפול בבקשה ואישור הצו. קודם כל יש לבדוק שלא הוגשו בקשות קודמות למתן צו ירושה על שם אותו מנוח. במקביל יש לבדוק את תקינותה המלאה של הבקשה, לוודא שכל הפרטים בה מולאו כראוי, ולא, הם מוחזרים ליורשים לתיקונים.

בנוסף, רשם הירושה בודק שהמנוח אכן לא הותיר אחריו צוואה. במידה וקיימת צוואה לא ניתן לקבל צו ירושה, אלא במקרים חריגים בהם הצוואה היא חלקית ולא כוללת את כל העיזבון. לאחר וידוא כל הפרטים, רשם הירושה מפרסם הודעה בעיתונות היומית אודות הבקשה שהוגשה. על פי הקבוע בחוק, כל בקשה לצו ירושה צריכה להתפרסם ברבים על מנת שאם יש מי שרוצה להגיש התנגדות למתן צו ירושה הוא יוכל לעשות זאת. במידה ומוגשת בקשה כזו, מועבר התיק לטיפול של בית דין לענייני משפחה בו נידונה ההתנגדות, עד לקבלת הוראה האם להעניק צו ירושה במקרה הנידון.

בנוסף, כל בקשה למתן צו ירושה מועברת במקביל על ידי רשם הירושה למשרד היועץ המשפטי לממשלה לצורך אישורה.